Nabídka služeb

V Projekční kanceláři Ing. Milan Pelikán nabízíme našim zákazníkům individuální přístup, partnerství a podporu během náročného procesu výstavby.

Svou projekční a inženýrskou činností zabezpečujeme práce ve všech fázích výstavby – od počátečního záměru investora, výběru vhodné lokality, přes studii a projektovou dokumentaci, stavební povolení, až po skutečnou realizaci.

Dále zajišťujeme projekty a další podklady pro získání podpory z dotačních titulů, provádíme passporty stávajících objektůdokumentaci skutečného provedení stavby. Zákazníkům nabízíme zpracování projektu za použití metodiky BIM, což je moderní proces s cílem zefektivnit celý proces výstavby a snížit náklady během životního cyklu budovy.

Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouholeté zkušenosti pracovníků firmy. Preferujeme spolupráci se zákazníky už od přípravných prací.

Samozřejmostí je respektování osobních specifik, a proto jsou naše projekty vytvořeny podle vašich potřeb a představ. Naší úlohou je tyto představy a přání ztvárnit a nabídnout technická řešení. Řešíme komplexně požadavky našich klientů – zaměřujeme se nejen na design, ale zejména na funkčnost a detailní zpracování.

Dále nabízíme zákazníkům doplňkové služby jako např. návrh a dodávku systému chytré domácnosti, průkazy energetické náročnosti či thermometrické měření.

Kvalitu naší práce dokazuje množství cen, uznání a publikací o našich projektech, především ale spokojení zákazníci, kteří se na nás opakovaně obrací s novými záměry.

Nabídka služeb Projekční kanceláře Ing. Milan Pelikán

Architekto­nické studie

Od skici tužkou po digitální model stavby.

Architektonická studie stojí na počátku celého projektu a jde o velmi důležitou fázi přípravy stavby. Zde se formuluje přesnější zadání díla, hledá se koncept budoucího řešení a vylučují se nemožná řešení. Samozřejmostí je poznání konkrétního místa pro budoucí stavbu a zjištění jeho předností, výhod, ale i limitů a omezení.

Pro projektanta je neméně důležité poznání životního stylu a potřeb klienta, aby byl schopen navrhnout ideální řešení šité na míru.

Studie zpravidla začíná prvotními skicami tužkou na papír, končí pak digitálním modelem stavby usazené na pozemku, vizualizacemi a názornou výkresovou dokumentací.

Projekční činnost

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci.

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních: územní řízení, stavební řízení a provádění stavby, včetně zaměření stávajícího stavu či skutečného provedení stavby.

V rámci stavebně-konstrukčního řešení zajistíme návrh a statické posouzení nosné konstrukce objektu.

Stavebně-technický průzkum, radonový průzkum, polohopisné zaměření a další provádíme ve spolupráci s odbornými firmami.

K vytváření projektů používáme software ArchiCAD, který umožňuje vytvářet 3D model exteriéru a interiéru budovy. V každé fázi projektu máte možnost náhledu na model budovy.

Pro kompletní vizualizace používáme software Lumion, který vám napoví, jak budova zapadne do okolí. Naopak náhled do interiéru vám nabídne poměrně jasnou představu o tom, jaké vybavení je do jednotlivých místností nejvhodnější.

Naše projekční kancelář dokáže dodat projekty zpracované pomocí metodiky BIM, kdy zákazník kromě standartní projektové dokumentace obdrží také informační model budovy, který může použít pro snížení nákladů během životního cyklu budovy (např. pro facility management).

Interiérový design

Vypracujeme návrh interiérů vašeho domu.

Optimální čas na zpracování ideového projektu interiéru je již během tvorby studie rodinného domu. Projekt pro realizaci stavby by již měl respektovat navržený a odsouhlasený interiér.

Cenu a harmonogram definujeme individuálně a po vzájemné dohodě. Obvykle vytváříme dva návrhy. První návrh je náš pohled a názor na řešení definovaných místností, barev, materiálů nebo nábytku. Druhý návrh může být zpracován po klientských podnětných a logických připomínkách. Další návrhy jsou již nad rámec předem dohodnuté ceny a stanoví se individuálně v závislosti na rozsahu a charakteru úprav.

Výsledkem návrhu interiéru jsou vizualizace místností a přehledné výkresy nábytku, zařizovacích předmětů, povrchů podlah, stěn a stropů.

Urbanis­tické studie

Vypracujeme kompletní urbanistickou studii.

Jsme oprávněni k vypracování urbanistických studií. Urbanistická studie je dokument, který se používá zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní (regulační) plán obce.

Urbanistická studie řeší územně-technické, urbanistické a architektonické podmínky využití analyzovaného území.

Poradenská činnost

Poraďte se s odborníky, jak nejlépe řešit daný problém.

Ať už máte v plánu koupit pozemek, starší byt, bytový dům či převzít nový byt v bytovém domě, doporučujeme využít služeb osoby dostatečně zkušené ve stavebním oboru. Tento člověk by vás měl upozornit na různá úskalí, jako je poloha a kvalita pozemku, napojení na inženýrské sítě, technický stav stavebních konstrukcí a systémů vytápění, vody a kanalizace atd. Případné náklady na rekonstrukci či odstranění závad můžou být ve značné výši nebo nebude vůbec možné je realizovat z důvodů stavebních, konstrukčních či majetkoprávních.

Nabízíme kompletní poradenství při koupi pozemku pro novostavbu rodinného domu. Při rekonstrukci stávajícího domu zkontrolujeme technický stav domu a posoudíme proveditelnosti případných stavebních úprav. Pomůžeme vám také při převzetí bytu v novém domě, zkontrolujeme, zda jsou všechny práce hotové dle předpisů a norem.

Inženýrská činnost

Zajišťujeme inženýrskou činnost ve výstavbě.

Inženýrskou činností se rozumí především získávání stavebních a územních rozhodnutí. Tomu předchází zajištění vyjádření, stanovisek a posudků dotčených orgánů státní správysprávců technické a dopravní infrastruktury, popřípadně dalších účastníků řízení.

Průkaz energetické náročnosti (PENB)

Posoudíme energetickou náročnost dané stavby.

Náš energetický specialista certifikovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu Vám zpracuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Legislativa vyžaduje průkaz především v těchto případech:

 • Novostavba
 • Větší změny dokončené stavby
 • Prodej či pronájem nemovitosti
 • Budovy užívané orgánem veřejné moci

Vám ale průkaz přinese představu o nákladech za energie, které jsou nutné na provoz budovy (např. vytápění, příprava teplé vody, svícení, chlazení, atd.). Dále průkaz může napovědět, jaká opatření povedou ke snížení těchto nákladů a jak velké tyto úspory budou.

Náklady na provoz budovy jsou stejně důležité jako pořizovací náklady. Například investice do lepšího zateplení či úspornějšího vytápění se může vrátit během 5 let a zbylých 45 let životního cyklu budovy můžete díky nižší energetické náročnosti ušetřit významnou sumu.

Naší výhodou je spolupráce již ve fázi zpracování projektové dokumentace, která se společně s průkazem bude předkládat stavebnímu úřadu. Tímto způsobem předcházíme situacím, kdy předložený hotový projekt obsahuje návrh, který nesplní daná kritéria při hodnocení energetické náročnosti budovy a je nutné projekt upravovat.

Inteligentní elektro­instalace

Chytrá domácnost jako standard v 21. století.

Zajistíme kompletní dodávku systému inteligentní elektroinstalace do vaší budovy.

Chytrá domácnost ví, co má dělat a pracuje za vás. Snadno se ovládá a vždy ji máte pod kontrolou. Tím vám šetří čas a poskytuje dříve nepoznané pohodlí. Domov slouží vám, ne vy jemu. Nechte se inspirovat v této virtuální prohlídce.

Mezi nejčastější důvody pro pořízení chytré domácnosti patří:

 • Snížení pořizovacích nákladů jednotlivých systémů budovy (osvětlení, topení, stínění, chlazení, alarm, multimédia atd.)
 • Sníženi provozních nákladů budovy
 • Zvýšení komfortu bydlení
 • Možnost ovládat jednotlivé systémy budovy na dálku
 • Spolupráce jednotlivých systémů budovy (např. netopit při otevřeném okně)

Pro naše realizace používáme systém Loxone.

Více informací najdete na vyhrazené webové prezentaci.

Thermo­metrie

Snižte si náklady na vytápění vašeho objektu.

Thermometrie je obor, který má za cíl identifikovat místa v konstrukci stavby, kterými z budovy uniká nejvíce tepelné energie do vnějšího prostředí. Takováto místa označujeme jako tepelné mosty.

Identifikací těchto míst a jejich opravou lze snížit náklady na vytápění či chlazení objektu, lze zamezit vzniku plísní atd.

Thermometrické měření infrakamerou je vhodné objednat v těchto případech:

 • Konstrukce vykazuje poruchy (např. plísně, promrzání, …)
 • Provedení preventivní kontroly předávané stavby (budovu je lépe nechat změřit během předávky než při provozu).
 • Zjištění kvality provedené práce dodavatelské firmy a využití výsledků měření pro uplatnění reklamace.

Výsledkem našeho měření je identifikace těchto míst, která nejsou viditelná pouhým okem a která mohou způsobovat nemalé problémy.

Reference

Jaké máme zkušenosti?

25

let praxe v oboru

212

realizovaných staveb

68

realizovaných interiérů

Kontakty

Napište nám